Saturday, February 21, 2015

Gud är kvinnlig - enligt ett katolskt ögonvittne

Har kanske sanningen om Gud avslöjats? En katolsk präst var dödförklarad i 48 minuter. När han mirakulöst räddades förklarade han att Gud är kvinnlig.

I artikeln jag länkar till ovan kan man bland annat läsa: "He claims that at that point in his experience, he went to heaven and encountered God, which he describes as a feminine, mother-like 'Being of Light'".

Hans överordnade verkar lite störda, men prästen står fast vid sin berättelse.

Som ju faktiskt är riktigt tankeväckande
------------------------------------------------
TILLÄGG
Detta är en mycket vacker historia... Men tyvärr finns det en hel del som tyder på att det troligen är en bluff. Det är i så fall tråkigt, för de av oss som tilltalas av en sådan gudsbild.

Hatshepsut

Se gärna det fascinerande Discovery-programmet om den kvinnliga farao som ovanligt framgångsrikt styrde Egypten i 22 år.

Monday, February 16, 2015

Men Gimbutas hade rätt

DN:s vetenskapsjournalist Karin Bojs har nu i en artikel tagit upp nya undersökningar om den indoeuropeiska språkgruppens ursprung. De bygger bland annat på DNA-tester och skelettanalyser och är ett starkt stöd för en teori som i slutet av 1980-talet ofta sågs som förlegad inom den akademiska arkeologin.

Det var Marija Gimbutas teori om att proto-indoeuropérna hade sitt urhem på de sydryska stäpperna. Efterssom det för henne var en del av en teori om patriarkatets våldsamma seger över en tidigare fredlig, matrifokal ;och egalitär kultur var motståndet mot teorin stort. När jag läste arkeologi 1988-91 ansågs det allmänt att Colin Renfrews bok Archaelogy and Language från 1987 hade vederlagt denna Gimbutas teori och ersatt det med en alternativ teori om att det indoeuropeiska urspråket kom från Anatolien och spreds med det första jordbruket.

Men nu skriver Karin Bojs: "Slutsatsen i studien är att människor som talade ett tidigt indoeuropeiskt språk, för ungefär 4500 år sedan rörde sig från stäpperna norr om Svarta havet mot nuvarande Polen och Tyskland. Det har flera forskare tidigare föreslagit, och från och med nu är det närmast omöjligt att argumentera emot:"

Så nu är det närmast bevisat. Gimbutas hade rätt om den indoeuropeiska språkgrupopens ursprung.

Själv lutar jag åt att hon också hade rätt om en hel del annat...

Marija Gimbutas

Marija Gimbutas