Wednesday, June 21, 2017

Kali - the Feminine Force

För den som är nyfiken på bakgrunden till förra inlägget har jag skrivit mer om Durga, Kali och deras kamp mot manliga demoner i detta inlägg.

Historien är alltså denna. Durga fick i tidens begynnelse ingripa mot en demonarmé som invaderade världen och universum, eftersom de manliga gudarna inte klarade av den saken, Under stridens lopp trädde Kali fram, emanerande från Durgas panna. Hon var Durgas mest aggressiva sida, som fick en form av egenidentitet. Med hjälp av denna segrade Durga lätt.

En ganska charmig You Tube-länk om scenariot kan man se här.

Den bästa redogörelsen för hela denna historia kan man nog få i Ajit Mookerjees bok Kali - the Feminine Force. Det är nog en av de böcker jag läst som jag tagit djupast intryck av. I motsats till många religionshistoriker, som förskräckt brukar tala om Kali som ett hemskt väsen (och ibland ställer henne i motsats till den "sublime" Vishnu!) skriver Mookerjee utifrån en sympati med gudinnan. Han var själv både tantriker och shaktist, och uppenbarligen också en anhängare till Kali.

Boken är ganska kort, men mycket pedagogisk. Den ger en lärorik bild av utvecklingen av Kali-tron - den börjar med den dimhöljda bakgrunden i den för-ariska Harappakulturen och går ända fram till Kalis betydelse idag.

Jag blev nog imponerad redan när jag läste förordet. Inledningen och avslutningen till detta förord var hisnande, och antydde den läsupplevelse som skulle komma.

Förordet inleds med dessa ord om just det förhistoriska kosmiska dramat :

"Kali manifested herself for the annihilation of demonic male power in order to restore peace end equilibrium. For a long time brutal asuric (demonic) forces had been dominating and oppressing the world. Even the powerful gods were helpless and suffered defeat at their hands. They fled pell-mell in utter humiliation, a state hardly fit for the divine. Finally they prayed in desperation to the  Daughter of the Himalayas to save gods and men alike".

Så kommer en kort beskrivning av Durgas framträdande, den följande striden, liksom av Kalis senare historiska roll.

Förordet slutar med att antyda att detta scenario - kanske måste inträffa en gång till.

"We have suffered the consequences of unbalanced power long enough. Our world cannot any longer tolerate the disruption and destruction brought about by demonic force. In the present Kali age, Kali is the answer,* and she will have to annihilate again in ordet to reveal the truth of things, which is her mission, and to restore to our natures the divine feminine spirituality we have lost."

Jag läste detta alldeles tagen, denna uppmaning, eller vädjan, till just Kali, att på nytt återupprepa det hon en gång gjorde i tidernas begynnelse. Att så att säga ta vid där hon slutade senast....

Och jag kunde (och kan) ju bara instämma helhjärtat...
________________________________
* Kan delvis ses som en ordlek. Kali är här å enda sidan gudinnan Kali, å andra sidan ordet "Kali" i beteckningen för vår tidsepok "Kaliyuga". Trots att orden är lika transkriberas de olika på sanskrit, och betyder helt olika saker. Men alldeles bortsett från ordleken uttrycker det förstås uppfattningen att, i just vår tidsepok, är Kali svaret...

2 comments:

 1. Tack Erik!
  Din blogg är ny för mig, jag kände som du när jag såg Indiana Jonesfilmen om Kali och jag får så mycket kraft och glädje av att titta på Kali Maa Tandav Stotra. Kali är min favoritgudinna, inget rår på henne, det är bara hon som kan ta kål på de allra värsta demonerna vi har inom oss.
  Läste idag att Devas och Asuras är samma sak som Vaner och Asar, att Asarna representerar patriarkatet och vanerna de matriarkaliska föregångarna. Och om Kelternas gudar/alvfolk Tuatha de Danann, modergudinnans folk som numer lever gömda i naturen. Modergudinnan Danu förekommer även i Hinduisk mytologi. Så fascinerande att upptäcka att det är samma story i alla mytologierna som har sina rötter i den indo-europeiska mytologin, och säkerligen mytologier på andra ställen i världen också. Dessa uråldriga berättelser är som en skattkista, det är vad vi människor behöver för att få tillbaka balansen i världen igen; Livets träd. Allt handlar om balans, överallt. Vi behöver låsa upp den gamla skattkistan och släppa fram visheten igen. Det är precis det du gör här. Tack för mycket inspirerande läsning.
  Tarani

  ReplyDelete
 2. Ett litet senkommet tack tilll en intressant kommentar. Men jag tror att vare sig Kali eller vanerna har sina rötter i den indoeuropeiska mytologin. De var för-indoeuropeisks, men lyckades överleva den indoeuropeiska expansionen.

  ReplyDelete