Wednesday, June 1, 2016

Juni - gudinnan Junos månad

/Månaden till ära lyfter jag upp detta inlägg från 1 juni 2012./

Juni är den enda månaden som är uppkallad efter en gudinna. Nämligen den romerska gudinnan Juno.

När det första templet byggdes i Rom 509 f.kr. tillägnades det tre gudomligheter. Himmelsguden Jupiter och två gudinnor - Juno och Minerva. De kallades för den kapitolinska triaden och dominerade kulten.

Det kan verka förvånande att en så patriarkal kultur som den romerska har en gudatriad, där två av tre gudar är kvinnliga. Ja, för det första var de tre inte helt jämställda - Jupiter var ju högst. För det andra finns det teorier om att bakom denna triad fanns en äldre - där de tre gudarna var Jupiter, Mars och Quirinus.

Nu är det väl inte helt bevisat men det tycks vara en vanlig åsikt bland forskarna.

I så fall infördes den "nya" triaden kanske pga etruskisk påverkan. Etruskerna hade en triad som bestod av Tinia, Uni och Menvra. Tinia var en manlig gud, Uni och Menvra var kvinnliga.  Det är lätt att se likheten mellan namnen Menvra och Minerva.

Bilden av Juno anses delvis ha påverkats av den grekiska Hera, men hon hade många helt inhemska drag. Hon troddes vaka över människorna från vaggan till graven.

Hon hade många olika tillägsnamn. Ett var Sospista, "den beskyddande". Hon kallades också Lucina, vilket möjligen betydde "den ljusa". Ett annat namn var Regina - "drottningen".

Hon vakade över fruktsamheten och beskyddade barnafödandet. Hon stod på kvinnornas sida i äktenskapet och ansågs vara fientlig till männens utomäktenskapliga eskapader.

Den 7 juli hölls fester till hennes ära. I dessa fick endast kvinnor delta. Kvinnor från alla samhällsklasser deltog, såväl matronor som slavar.

Om Juno var upprörd kunde hon ge hotfulla tecken, som till exempel stenregn och blixtnedslag.

Juno dominerade kvinnornas kult i Rom, men dyrkades också av männen.

/Min huvudkälla till detta inlägg är Britt-Mari Näsströms bok "Romersk religion" från 2005. Och, ja, jag har ju ofta kritiserat Näsström ganska så omilt, men det finns ingen direkt anledning att betvivla vad hon skriver om Juno.../


Juno. Silverstatyett, från första eller andra århundradet e.kr.

1 comment:

 1. Juno, barnafödande, den livgivande kraften. Juno motsvarar anden. Moder till allt levande. Högsta gudinnan.
  Minerva och hennes uggla står för kunskap och bildning. Skolans gudinna och samtidigt en krigisk sådan. Det stridande intellektet. Minerva motsvarar den grubblande och sökande själen.
  De båda är de två seraferna, lysande ormarna, som även symboliserades i händerna på ormgudinnan från Kreta, de båda skruvade pelarna Jakin och Boas vid ingången till Salomos Tempel, samt de två djuren i Faraos panna (se Tutankhamons dödsmask). Jfr Arons stridslystna orm i Genesis.
  Jfr även triaden Abraham, Sara (furstinna) och Hagar (slavinna, vars söner strider inbördes). Och så dessa tre: Adam, Eva (moder till allt levande) och Lilith (alla ideologiers moder, lögnens furstinna ute i öknen).
  Inte bara jag har observerat Arthur Evans fynd av namnet Asasara (asa + sara) på ormgudinnan: https://feminismandreligion.com/2013/09/09/a-new-glossary-the-power-naming-and-the-study-of-history-by-carol-p-christ/

  ReplyDelete