Thursday, August 20, 2015

Kali - destroyer of evil

På You Tube kan man lyssna på ännu en vacker hymn/sång till Kali. Där kallas den "Kali - destroyer of evil and negativity". Och det är sant - Kali är tillsammans med Durga, som hon emanerar från, den kanske främsta bekämparen av ondska i indisk mytologi.

Med rötter i den jämlika, för-ariska kulturen i Indien, bekämpar hon enligt eposet Devi-Mahatmyam ned maktfullkomliga demoner som Sumbha och Nisumbha, som hotar och terroriserar hela världen.

Tillsammans med Durga räddar hon i denna berättelse världen från det demoniska tyranniet och har sedan dess haft en central ställning i hinduismen.

I sin bok "Kali - the feminine force" hoppas Ajit Mookerjee på en repetition av Kalis seger i myten:
"We have suffered the consequences of unbalanced power long enough. Our world cannot any longer tolerate the disruption and destruction brought about by demonic force. In the present Kali age, Kali is the answer, and she will have to annihilate again in order to reveal the truth of things, which is her mission, and to restore to our natures the divine feminine spirituality which we have lost"

Det låter ju tilltalande.

Lyssna gärna på sången, åtminstone jag finner den rofylld. Och budskapet om att ondskan kan besegras är hoppfullt. Och det kan ju behövas i dessa dagar.

I hela världen och, förstås, också i Sverige.

Monday, August 17, 2015

Kali Tandav Stuti

Jag fullkomligen älskar detta dansmummer om hur Kali besegrar en manlig demonarmé för att rädda världen. Den sägs beskrivna ett uråldrigt drama - men en hastig titt på världsläget gör att man nog önskar att detta drama ska återupprepas en gång till, innan det är för sent...