Sunday, May 15, 2016

Mötet på ABFs Feministisk Samling

Jag och Kerstin Alfredsson​ höll inledningar på ett möte om patriarkatets uppkomst, på ABF-huset idag, där vi gick mot teorier om att kvinnoförtrycket uppstod som en följd av jordbruket.

denna ljudfil kan man lyssna på hela mötet, om man är intresserad. Kerstin kommer först, sedan jag, sedan blir det ett mer allmänt samtal.

(Jag vill förresten påpeka att ett avsnitt där jag diskuterar betydelsen av att män får mat först i vissa sammanhang i irokessamhället, och avvisar teorier att detta skulle betyda att män ansågs "viktigare" så uttrycker jag mig felaktigt och obegripligt när jag säger att männen får "säden" från jordbruket först. Det kan gå fel när man har bråttom. Diskussionen  handlade om den färdiga maten, inte "säden". Se Dan McCall, The Dominant dyad: Mother-Right and the Iroquois Case, i: Theory and Practice, Ed. By Stanley Diamond, 1980, s. 249. )

test

Tuesday, May 3, 2016

Blev kvinnorna förtryckta så fort man började bruka jorden?

Den 14 maj kl 10.00 till 17.00 är det Feministisk samling på ABF-huset, som ersättning för det Feministiskt Forum som brukade arrangeras där tidigare. Det är i stort sett samma sak, men de eldsjälar som drev Feministiskt Forum är inte aktiva denna gång, vilket lett till lite strul och en senareläggning av informationen.

Nåväl, klockan 15 i Beskowsalen på ABF håller Kerstin Alfredsson och jag inledningar om ämnet Jämställdhet och patriarkat i gränsen mellan jägar- och samlarsamhälle och jordbruk. I en programpunkt som arrangeras av Socialistiska Nätverket. Bakom den något dunkla rubriken (som inte försetts med någon undertext i det officiella programmet!) döljer sig följande frågeställning:

Hur och när uppstod kvinnoförtrycket? Länge har den dominerande uppfattningen varit att det i och med jordbruket växte det fram en könsmaktsordning, kvinnorna tvingades till underordning. Vi försöker hävda att så inte var fallet och med hjälp av arkeologi och antropologi visa att kvinnans ställning var stark under jordbrukets första årtusenden.

Detta kan ju verka som en oerhört specialiserad nörddiskussion, men är det inte. Det synsätt som idag ofta är allmänt accepterat på många håll, exempelvis genom Lasse Bergs vitt spridda böcker, implicerar att så fort det uppkom någon form av överskott, genom jordbruket, uppkom samtidigt nästan automatiskt stora ojämlikheter. Alltså kan jämlikhet och jämställdhet endast existera i en bristsituation; så fort det blir lite över skapas en huggsexa mellan männen om detta överskott, och parallellt med detta så trycks kvinnorna ner...

Hela synsättet implicerar en pessimistisk syn på den mänskliga naturen som vi inte delar.

Och det finns också många både arkeologiskt och etnografiskt beskrivna exempel på jämlika och jämställda jordbrukssamhällen, faktiskt så många att denna pessimistiska bild måste anses vara vederlagd. Under  vår programpunkt kommer Kerstin att fokusera på det arkeologiska materialet och jag på det etnografiska.

De som är intresserade av denna diskussion kan ju gärna komma till Beskowsalen i ABF-huset, på Sveavägen 41 i Stockholm. :-)

Och gärna tidigare, Feministisk samling börjar ju redan 10.00...