Monday, August 1, 2011

...och se gärna...

... "Signs Out Of Time" , en tankeväckande dokumentärfilm om Marija Gimbutas och hennes teorier.

På You Tube är den uppdelad i sju delar. Efter att en del slutat, ligger inte nästa del alltid i centrum av bilden, men den går mycket snart att hitta.

Jag såg filmen första gången 2005 när den visades på Stockholms universitet. Det var Eva Moberg som bjöd in mig. Hon och några andra hade organiserat ett möte, som började med visningen av den filmen, och fortsatte med en mycket givande diskussion.

Den är som sagt väl värd att se!

No comments:

Post a Comment