Monday, July 29, 2013

Att försvara hemmet mot manliga demoner

I David Kinsleys bok Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition (University of Californa Press, 1988) kan vi läsa en del intressanta saker om indisk byreligion.

I de indiska byarna dyrkas oftast de lokala gudomligheterna mer frekvent än de "stora" hinduiska gudarna. Varje by har för det mesta en lokal beskyddargud, som nästan alltid är en gudinna.

Dessa är oftast inte avbildade antropomorft, som de stora gudarna. De representeras ofta av stenar, trän eller små helgedomar.

En av dessa gudinnors främsta uppgifter är att skydda byarna mot katastrofer - som sjukdom och plötslig död.

Gudinnnan ses som byns moder, eller ibland som dess gemål. Hennes symboler finns ofta uppställda vid byns gränser, som ett sätt att skydda dessa.

Dyrkan av bygudinnan är inte kastbunden - alla deltar i dyrkan, och hon anses representera alla.

I utbyte mot dyrkan ger den lokala gudinnan god skörd, en rätt mängd regn, och skydd mot demoner, död och sjukdom.

Vilka är då dessa gudinnor? Jo, ofta anses det att det är kvinnor som förvandlats till gudinnor efter att i ett tidigare liv ha utsetts för övergrepp och orättvisor från män. Deras raseri mot män är så att säga användbart och lägger grunden till de energier som gör att de kan försvara byarna effektivt.

Som gudinnor är de oftast inte gifta, och när de är det, dominerar de över sina manliga partner.

De står för de lugna, trygga, ordnade "kvinnliga" bylivet. Utanför byn finns det vilda, det demoniska. Och detta demoniska uppfattas nästan alltid som manligt. De lokala gudinnornas huvuduppgift kan alltså sammanfattas som att skydda byn - mot manliga demoner. (Kinsley 197-204).

Det hela liknar faktiskt de teorier som den postprocessuelle arkeologen Ian Hodder utvecklade i sin omstridda bok The Domestication of Europe: Structure and Contingency in Neolithic Societies (Basil Blackwell 1990) om synen på "manligt" och "kvinnligt" i europeiskt neolitikum. Utifrån arkeologiskt material (re)konstruerade han en begreppsmässig symbolisk associationskedja som han kallade "agrios" - det manliga, vilda, fältet, striden. Och en som han kallade "domus" - det kvinnliga, domesticerade, huset, byn, och trygghet. Han hänvisade inte en enda gång till indisk religion, och han diskuterade inte ens religion överhuvudtaget.

Han såg dessa begrepp som symboliska system - en dikotomi som han ansåg genomsyrade det neolitiska tänkandet.

Hodders spekulationer, som ofta avfärdades som både flummiga och övermåttan spekulativa - har faktiskt en anmärkningsvärd parallell i de data Kinsley lägger fram från Indien.

1 comment:

 1. Bra och intressant (som vanligt) om parallellen mellan folktron på indisk landsbygd och hur det kan ha varit under europeiskt neolitikum. I detta sammanhang skulle jag vilja bidra med ett lästips, som tar upp mycket om tron på fartfyllda bygudinnor (dock bara i Västbengalen, men ändå...) i ett shaktistiskt perspektiv (se nedan):

  "Offering Flowers, Feeding Skulls. Popular Goddess Worship in West Bengal." av June McDaniel (Oxford University Press), 2004.

  Kan verkligen rekommendera den här boken för en informativ ingång i diverse shaktistiska kulter på den indiska landsbygden (med många tantriska infallsvinklar), ifall du inte redan läst boken, förstås!

  Med Vänlig Hälsning
  /H. H.

  ReplyDelete