Saturday, February 21, 2015

Gud är kvinnlig - enligt ett katolskt ögonvittne

Har kanske sanningen om Gud avslöjats? En katolsk präst var dödförklarad i 48 minuter. När han mirakulöst räddades förklarade han att Gud är kvinnlig.

I artikeln jag länkar till ovan kan man bland annat läsa: "He claims that at that point in his experience, he went to heaven and encountered God, which he describes as a feminine, mother-like 'Being of Light'".

Hans överordnade verkar lite störda, men prästen står fast vid sin berättelse.

Som ju faktiskt är riktigt tankeväckande
------------------------------------------------
TILLÄGG
Detta är en mycket vacker historia... Men tyvärr finns det en hel del som tyder på att det troligen är en bluff. Det är i så fall tråkigt, för de av oss som tilltalas av en sådan gudsbild.

No comments:

Post a Comment